ANGR

Asociația Națională a Ghizilor din România

Statutul Asociației

Câteva citate din statutul Asociației Naționale a Ghizilor din România.

STATUTUL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A GHIZILOR DIN ROMÂNIA

Capitolul I: DISPOZIȚII GENERALE

ART.1 – Asociația Națională a Ghizilor din România denumită în continuare A.N.G.R., este fondată potrivit actului constitutiv din data de 29 noiembrie 2009.

ART.2 – Asociația Națională a ghizilor din România, este persoană juridică de drept privat cu caracter patrimonial asociație non guvernamentală, non profit.

ART.3 – Scopul Asociației îl constituie:

 • promovarea activității de ghid national de turism
 • organizarea activității membrilor săi în funcție de categoriile profesionale
 • apărarea drepturilor acestora și cresterea nivelului lor profesional
 • organizarea de adunări și simpozioane pentru îmbunătățirea activității și promovarea propunerilor membrilor asociației.

ART.4 – Denumirea Asociației este: ASOCIATIA NAȚIONALĂ A GHIZILOR DIN ROMÂNIA

ART.5 – Sediul Asociatiei este situat în str. Orlando nr. 7, dar poate fi schimbat pe baza hotărârii Comitetului Director al acesteia.

ART.6 – Asociația se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată începand cu data desfășurării adunării constitutive.

[...]

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Sectiunea I-a: Adunarea Generală

Art.16. Adunarea Generală este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor fondatori și a membrilor asociați.

Adunarea generală are urmatoarele competențe :

 • stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației
 • aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilantului.
 • alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director.
 • alegerea și revocarea cenzorului.
 • inființarea de filiale.
 • modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociatiei (ANGR).
 • dizolvarea și lichidarea Asociatiei precum și stabilirea destinației bunurilor după dizolvare.
 • orice alte atribuții prevazute de lege sau statut.

[...]

Puteți descărca documentul complet de aici.